Atelier
Natural Art

Bestelinfo, Algemene Voorwaarden, Privacybeleid, Copyright en Disclaimer

Bestelling en levertijd

De producten zijn 100% handgemaakt. Bij bestelling ontvang je dus een uniek exemplaar.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Bij product op voorraad (direct leverbaar – levertijd van 1-3 werkdagen):
Na je bestelling ontvang je direct een automatische bevestigingsmail. Daarin staan de bestelde producten, het totaalbedrag en de betalingsinstructie. Vanaf dat moment is het product 10 dagen voor jou gereserveerd. Binnen deze termijn dien je het totaalbedrag over te maken. Is dat binnen de termijn niet gebeurd, dan ontvang je van ons een betalingsherinnering. Bij een herinnering kan je het bedrag alsnog binnen 2 dagen overmaken, daarna gaat het product weer in de verkoop. Zodra je betaling binnen is, wordt het product binnen 3 werkdagen verzonden.

Bestelling op maat (of product met levertijd van > 3 werkdagen welke niet op voorraad is):
Na je bestelling ontvang je een automatische bevestigingsmail. Na ontvangst van betaling gaan wij voor je aan de slag. Bij een bestelling op maat ligt de levertijd gemiddeld tussen de 5 a 10 werkdagen maar dit is ook mede afhankelijk van de totale hoeveelheid bestellingen bij Atelier Natural Art. Indien de levertijd afwijkt wordt je hiervan direct na de bestelling op de hoogte gebracht.

Je ontvangt een mail wanneer Atelier Natural Art je betaling heeft ontvangen en ook wanneer je bestelling is verzonden.

Betalen

Bij bestelling van een product op voorraad (dus niet bij bestellingen op maat of product met levertijd > 3 werkdagen) kun je bij betaalwijze kiezen uit:
– Ideal
– vooraf overmaken
– betalen bij ophalen

Het ophalen van de bestelde producten is ook mogelijk. Bij keuze voor betalen bij ophalen graag bij opmerkingen aangeven wanneer je een afspraak wilt maken om de producten te komen ophalen.

Verzending

Atelier Natural Art is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Bestellingen worden verstuurd met de PostNL of andere pakketdienst (brievenbuspost + pakketpost).

Atelier Natural Art berekend de verzendkosten van de producten door aan de koper. Bestellingen worden standaard onverzekerd verzonden. Wanneer je wilt dat de verzending aangetekend/verzekerd verstuurd wordt zijn deze kosten voor je eigen rekening. Atelier Natural Art is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden door pakketdiensten.

Kwaliteit

Alle producten worden door Atelier Natural Art met zorg gemaakt. Ondanks dat en omdat de producten met de hand worden gemaakt, kan het voorkomen dat er afwijkingen in kleur en afbeelding optreden ten opzichte van de voorbeelden op de website. Ook de instellingen en de kwaliteit van je beeldscherm zijn hiervan invloed. Atelier Natural Art kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Aansprakelijkheid

Atelier Natural Art kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade door verkeerd gebruik van de producten.

Herroeping en garantie

– Bij aankoop van een product heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op het moment dat Koper de bestelling heeft ontvangen. Als je niet tevreden bent over een product dan moet je je retourzending, binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling, per e-mail melden aan Atelier Natural Art. Je dient daarna zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de retourmelding, het product retour te zenden. Het bedrag wordt dan terug gestort op je rekening.
– Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts met mate uitpakken. Indien Koper zijn/haar herroepingsrecht gebruikt zal het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en originele verpakking aan Atelier Natural Art geretourneerd worden.
– Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
– Atelier Natural Art zal na het ontvangen van de geretourneerde bestelling – mits in goede en dus weder te verkopen staat – uiterlijk binnen 30 dagen het bedrag van de aankoop terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten.
– Herroeping is echter niet van toepassing indien het product voor Koper speciaal gemaakt (maatwerk) is. En ook is herroeping niet van toepassing als het product pas na bestelling voor de koper wordt gemaakt bij het atelier. Deze producten kunnen niet worden geretourneerd.

Persoonlijke gegevens

– Als je een bestelling plaatst bij Atelier Natural Art dan worden je persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier Natural Art. Atelier Natural Art vraagt alleen om persoonsgegevens ten behoeve van een correcte afhandeling van de geplaatste bestelling. Lees hiervoor ons aparte Privacy Statement.
– Atelier Natural Art zal je persoonsgegevens niet verstrekken aan overige derden, behoudens indien en voor zover een wettelijke verplichting Atelier Natural Art daartoe noodzaakt.
– Atelier Natural Art draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens zoals je rechten op bescherming geregeld zijn in de Privacywetgeving.
– Atelier Natural Art kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

Copyright

Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier Natural Art informatie, foto`s en ontwerpen van deze site te kopiëren, te verspreiden, of anderszins in welke vorm dan ook. Hetgeen van toepassing is op de gehele site. Atelier Natural Art behoud ten alle tijden de rechten van haar ontwerpen.

Toepasselijkheid

Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Mocht je geen (automatische) bevestigingsmail van je bestelling ontvangen hebben, stuur dan gerust (nog) een mail. Het kan zijn dat de bestelling niet ontvangen is. Atelier Natural Art heeft het recht de algemene voorwaarden na verloop van tijd te wijzigen.

Vragen of suggesties

Heb je nog vragen, suggesties of ideeën? Of heb je vragen over een bestelling? Neem dan contact met me op via info@ateliernaturalart.nl.

Laatst gewijzigd: 01-06-2021

Privacybeleid

 

Over ons privacybeleid

Atelier Natural Art geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Atelier Natural Art. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kun je te allen tijde je weer uitschrijven hiervoor middels de ‘unscribe’ link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wanneer je een e-mailbericht of ander bericht via contactpagina naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar aanvullende persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit om bijvoorbeeld vragen te verwerken, verzoeken te kunnen beantwoorden of bestellingen te kunnen verzenden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server, extern op mailserver of Mijnwebwinkel. Atelier Natural Art zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarvoor beschikken.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Post-NL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Denk aan een geplaatste bestelling waarbij we vragen om je naam, verzend- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. Je e-mailadres hebben wij bijvoorbeeld nodig om je op de hoogte te houden van de status van je order, je adresgegevens voor de verzending daarvan en je telefoonnummer voor het geval er vragen zijn. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen of voor verzending/afhandeling van je order. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Atelier Natural Art op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Atelier Natural Art. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Atelier Natural Art. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Atelier Natural Art kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Atelier Natural Art niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

 

Contactgegevens

Atelier Natural Art
Mercuriusweg 5H
4051 CV Ochten

06 30 96 61 69

info@ateliernaturalart.nl

KvK-nummer: 30180379

Contactpersoon voor privacyzaken: José van Alfen

You don't have permission to register